Ταινίες για συσκευές μέτρησης σακχάρου

Θα βρείτε στο www.pharmanos.gr ταινίες που χρησιμοποιούνται στις συσκευές μέτρησης σακχάρου.

CUSTOM_RELATED_CATEGORIES

Ταινίες

BSN MEDICAL

Αδιάβροχη αυτοκόλλητη ταινία για κάθε τραύμα.
2,89 €
2,89 €

BSN MEDICAL

Αδιάβροχη αυτοκόλλητη ταινία σε διάφορα μεγέθη για κάθε τραύμα.
4,24 €
4,24 €